Meditácia na 04.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Druhá nedeľa po narodení Pána
ČO OD NÁS BOH OČAKÁVA?

Aký má význam narodenie Pána Ježiša? Poznám nejaké seriózne námietky neveriacich? Ako veriaci kresťan, čím a ako operujem? Mnohí ľudia z nevedomosti, nedostatočných znalostí sa rýchle dajú pomýliť, oklamať i zastrašiť.

Milujme primerane aj nepriateľov Cirkvi. Hnev, zvady, urážky nepatria k rozhovorom o Bohu, viere, Cirkvi. Často aj mlčaním sa dajú veci do pohybu u odporcov. Všetko nemusíme ihneď poznať, vedieť riešiť či niečím argumentovať. Je potrebný správny dialóg. Poznávať sa, stretávať, hovoriť je potrebné. Nikoho neurážať.

Príklad života mnohých časom presvedčí. Upevňujme sa vo viere, nádeji a láske. Spolupracujme s Bohom, zrelšími kresťanmi, čítajme a premýšľajme.

YT | GTV | 2013/2014