Meditácia na 05.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

5. január
ZHODNOTENIE SVIATKOV

Na záver vianočného obdobia sa nezabudnime vracať k Dieťaťu Ježiš, chváliť ho a oslavovať. Uvedomiť si význam narodenia Pána Ježiša, a ktorými konkrétnymi skutkami to prejavovať v živote.

Ktorých svätých sme si v tomto čase pripomenuli? Prečo slávime Vianoce každý rok? Už vieme, prečo prišiel Ježiš ako Dieťa medzi nás? K čomu nás končiaci čas vyzýva?

YT | GTV | 2014