Meditácia na 08.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok po Zjavení Pána
ŽIŤ BLAHOSLAVENSTVÁ

Čo znamená pre mňa viera? Žiť bahoslavenstvá; sú ústavný zákon Cirkvi. Na konci sveta budeme obrazne delení na ovce a kozlov, verných a nevených, jedni pôdu na pravú stranu, druhí na ľavu. Ktoré blahoslavenstvo viem z Písma? Majú pred Bohom hodnotu viac ako iný majetok. Hovoria o našom prístupe k životu. 

YT | GTV