Meditácia na 15.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období
JEŽIŠOVA MOC

V čom spočíva? Učí nás ako Ten, ktorý má moc. Ako sa nepodriaďujem Ježišovej moci? Akú silu majú ľudské slová? Kristus slovom vyháňal zlého. Vieme, že na svete je všetko dočasu, ale Božie slovo je večné. Mocní sveta, slávni, bohatí - čo zanechali po sebe? Ježiš má moc nad živými i mŕtvymi.

YT | GTV