Meditácia na 18.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Druhá nedeľa v Cezročnom období
SVATENIE NEDELE

Záleží od každého z nás, čím nás obohatí deň, keď si spomíname na deň zmŕtvychvstania Pána. Je to deň zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Piatok sa slávi ako sviatočný deň u arabov, sobota u židov a nedeľa u kresťanov. Má to svoju históriu. Nie všetkých kresťanov nedeľa zaväzuje k účasti na svätej omši. Rimokatolíkov áno. Cirkevný príkaz nám to predkladá. Nemáme konať väčšie a ťažšie práce. Mali by byť zatvorené obchodné centrá. Zamestnanie s nepretržitou prevádzkou je dovolené, ako hasič, lekár...

YT | GTV