Meditácia na 27.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 3. týždňa v Cezročnom období
ÁNO ŠŤASTIU

Čo je to šťastie? Byť šťastným? Usilujem sa byť obohatením v rodine, medzi susedmi, spolupracovníkmi...? Čo je väčšie šťastie? Najväčšie...? Šťastie je len finančná výhra alebo tvoj večný život? Otvorme sa Bohu, pre Boha a žime s Bohom. Akú hodnotu má šťastie večné? Čo je to šťastie? Byť šťastným? Usilujem sa byť obohatením v rodine, medzi susedmi, spolupracovníkmi...? Čo je väčšie šťastie? Najväčšie...? Šťastie je len finančná výhra alebo tvoj večný život? Otvorme sa Bohu, pre Boha a žime s Bohom. Akú hodnotu má šťastie večné?

YT | GTV | ŠŤASTIE