Meditácia na 28.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 3. týždňa v Cezročnom období
BYŤ MILOSRDNÝ

Čo to znamená byť milosrdný? Veríme, že pri našom zomieraní budeme vedieť, že keby nebol Boh ku nám milosrdný, že by sme zle pochodili..? Máme jeden druhému preukazovať milosrdenstvo. Dopúšťame sa chýb, omylov, padáme, previňujeme sa voči spolunažívaniu... Je pekné, že nám vedia prepáčiť, odpustiť, zabudnúť.

YT | GTV | 2014