Meditácia na 14.02.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 5. týždňa v Cezročnom období
JEŽIŠ UČÍ LÁSKE ❤

dievca.jpg

Ako nás Ježiš učí láske? Pozrieme sa na kríž, či otvorme si evanjeliá. Svätý Pavol napísal hymnus na lásku. Čo viem z neho zacitovať? Kto zachováva prikázania Ježiša, tým mu opätuje lásku. Ktoré kritériá lásky nám Ježiš odporúča? Mám čas učiť sa láske od Ježiša. Ako konkrétne? 

YT | GTV | L♥Á♥S♥K♥A