Meditácia na 15.02.2015

 Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

6. nedeľa v Cezročnom období
SPRÁVNA CHUDOBA

Bohu všetko patri. Stvoril živú i neživú prírodu. Ježiš sa stal chudobným, aby sme sa my stali bohatými. Prečo? Chudobu je potrebné porozumieť. Všetko máme od Boha... Na druhý svet odchádzame bez vecí, čo sme nadobudli na zemi. Čo si človek odnáša? Mať správny vzťah k veciam i udalostiam aj ľuďom v duchu večnosti. Prehodnoťme si to, čo vlastníme a prečo...?

YT | GTV | ČNOSTI ✿