Meditácia na 17.02.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 6. týždňa v Cezročnom období
HLAD PO BOHU

Ako sa u nás prejavuje hlad po Bohu? Boh po nás neprestajne túži, aby nás mohol privítať vo svojom kráľovstve. Ako a čím mu odpovedáme? Bohu sa páči, že čo robíme pre spásu svojej duše, robíme v čistote sŕdc, s najlepším úmyslom, zodpovedne, oddane... Túžme sa nasycovať Božím slovom, sviatosťami, skutkami lásky... Pomáhajme si navzájom žiť pre Boha, s Bohom a v Bohu...

YT | GTV | BOH