Meditácia na 21.02.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota po popolcovej strede
NEZATIEŇME KRISTA VO SVOJOM ŽIVOTE

Za rôznych životných situácii slabí ľudia v pokušení chcú zatieniť Ježiša. Chcú byť väčší ako Ježiš, mocnejší, slávnejší či bohatší. Žijú len dočasu. Ježiš je väčší. Poprosme Ježiša, aby v našich srdciach, životoch, v našej spoločnosti bol vždy prvý, naj, bol náš vzor, príklad nasledovania. Kriste, prosím, vždy našich srdciach Ty kraľuj, vládni, upevňuj svoju moc. Ježiš, chráň nás od pýchy, namyslenosti, povýšenectva a každého hriechu.

YT | GTV | JEŽIŠ2014