Meditácia na 26.02.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli
MODLITBA KRÍŽOVEJ CESTY

Kde sa môžeme najlepšie stretnúť s trpiacim Ježišom? Taktiež v bolestnom ruženci a v evanjeliách. Predsavzajme si raz do týždňa sa pomodliť Krížovu cestu, denne aspoň desiatok bolestného ruženca a denne aspoň povzdych k ukrižovanému. Máme doma kríž na stene? Ak áno, často sa naň pozrime s povzdychom o našu pomoc pri riešení povinností. Viem spamäti štrnásť názvov Krížovej cesty? Pomodlím sa vlastnými slovami Krížovú cestu.

YT | GTV | 2014 | MODLITBA