Meditácia na 08.03.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

3. pôstna nedeľa
ROBME POKÁNIE

Čo je pokánie? Drezúra tela a ducha? Prečo sa odporúča pokánie? Vieme, že vždy sa nezachováme, ako sa páči Bohu. Je čas sa preto dobrovoľne a vedome viac odovzdať Bohu. Pokánie je prejav lásky voči Bohu, ktorého sme hriechom urazili. Urobme aj viac, ako by sme na prvý pohľad mali. Zrieknime sa toho, čo sa nám zdá dobré a pekné a urobme to z lásky k Bohu. Ovládať sa v jedle i slove, ale i v pohľade, pohnutí srdca.

YT | GTV | 2014