Meditácia na 11.03.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda po 3. pôstnej nedeli
POMOC BLÍŽNYM

Viete si predstaviť byť sám na svete? Potrebujeme jeden druhého. Boh dáva deťom rodičov, manželovi manželku, priateľovi priateľa... Pomáhajme si primerane s láskou, nezištne. Chráňme sa vypočítavosti. To platí pre život materiálny i duchovný. Koho som naposledy prekvapil svojou pomocou? Ako? Chlad v správaní je hrozný. Žime tak, že si uvedomujeme, že pre spásu sa navzájom potrebujeme .

YT | GTV | 2014 | 2%