Meditácia na 17.03.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok po 4. pôstnej nedeli
SMRŤ

Znova a znova nás svedomie oslovuje sa zamyslieť: Čo je smrť? Len koniec života prirodzeného? Verím v život večný? Smrť je posledné zastavenie pred vstupom do večnosti. Čo sa vtedy odohrá? Čo si vtedy nebudem priať a čo naopak? Verím, že ešte mám na niečo čas? Na čo? Repríza nášho života sa neuskutoční. O smrti hovorme pravdu.

YT | GTV | 2014