Meditácia na 20.03.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok po 4. pôstnej nedeli
PÁN JEŽIŠ ZOMIERA

Ktoré zastavenie krížovej cesty pripomína Kristovu smrť? Písmo sväté spomína, že smrť Krista nastala o ktorej hodine? Čo sa dialo pri smrti Krista? Ako sa prežehnávam? Ktorí z apoštolov zomreli na krížoch, a ako? Sú opravené kríže v našom okolí? Čo sa slávi 14. septembra? Ktoré zastavenie krížovej cesty pripomína Kristovu smrť? Písmo sväté spomína, že smrť Krista nastala o ktorej hodine? Čo sa dialo pri smrti Krista? Ako sa prežehnávam? Ktorí z apoštolov zomreli na krížoch, a ako? Sú opravené kríže v našom okolí? Čo sa slávi 14. septembra?

YT | GTV | 2014