Meditácia na 08.04.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda vo Veľkonočnej oktáve
ĎAKUJEME JEŽIŠOVI

Ďakujem za to, že som, že si ma stvoril, vykúpil..., že si vstal z mŕtvych, že som uveril v Teba, prijal Ťa za svojho Pána a Boha. Vďaka za život, nádej, za lásku..., za každý dar a milosť od Teba... Vďaka za tento čas oktávy po zmŕtvychvstaní, za okolie, kde žijem, za Cirkev putujúcu, oslávenu i očisťujúcu...

YT | GTV | NEPREHLIADNITE NOVINKY