Meditácia na 12.04.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Druhá veľkonočná nedeľa
NAŠA VIERA

Naša viera má byť založená na Ježišovom zmŕtvychvstaní. V živote je to často ťažké. Čo robím preto, aby som veril? V čom spočíva naša viera? S akými ťažkosťami sa ľudia vo viere stretávajú? Mám porozumenie s inými vyznaniami ľudí? Rešpektujem ich učenie viery? Posiľňujme sa vo svojej viere, modlitbou, štúdiom a božími milosťami...

YT | GTV | VIERA | NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA