Meditácia na 17.04.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok po 2. veľkonočnej nedeli
NOVÝ ROZMER ŽIVOTA

Čo sa má zmeniť tohoročnou Veľkou nocou? My. Ľudia z mäsa a kosti. My so svojimi chybami, hriechmi a omylmi sa máme zmeniť. Zmŕtvychvstalý nám priniesol nový život. Nové obzory života, pohľad na cieľ života so zmŕtvychvtalým Kristom. Mám odvahu zmeniť svoj život? V čom a ako? Prečo? Zostaňme vo veciach vedy, umenia, športu osobnosťami, ale nový rozmer života pre nás dáva Zmŕtvychvstalý. Dajme Bohu všetko, čo máme dať. Čo konkrétne?

YT | GTV