Meditácia na 22.04.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda po 3. veľkonočnej nedeli
EVANJELIUM A ČNOSTI

Evanjelium je radostná zvesť. Čnosť robí z človeka priateľa Boha. Ježiš učil, dával príklad svojim životom a zanechal návod k čnostnému životu. O čom hovoria „blahoslavenstvá"? Ktorú čnosť obdivujem? Čítať evanjeliá je: byť v škole čnosti. Ktorá nečnosť mi u mňa prekáža? 

YT | GTV ČNOSTI