Meditácia na 25.04.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota po 3. veľkonočnej nedeli
ČNOSTI A DARY

Aký je medzi nimi rozdiel? Akú úlohu medzi nimi zohráva Duch Svätý? Ako sa proti nim môžeme prehrešiť? Boh od nás vyžaduje neustálu spoluprácu. Boh nám znova a znova dáva milosti, najmä milosť pomáhajúcu. Celí a celkom sa oddajme Bohu, do Božej vôle. Žime tak, aby sme sa neprotivili darom od Boha. Hriech ničí v nás kontakt s Bohom.

YT | GTV ČNOSTI