Meditácia na 07.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli
TEOLOGÁLNA ČNOSŤ

Čo sú teologálne čnosti? Viem si predstaviť pravdivosť, cudnosť, spravodlivosť, mravnú čistotu či dobrú povesť? Aký je môj vzťah k nim? Aký je k nim vzťah môjho okolia? Sú uznávané? Ale rýchlo sa šliapu. Keď hovoríme o týchto čnostiach, hovoríme priamo o Bohu. Tieto čnosti sa priamo vzťahujú na Boha - Darcu a Pôvodcu, sú to Božie veci. Majme úctu k čnostiam.

YT | GTV ČNOSTI