Meditácia na 08.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli
VIERA AKO ČNOSŤ

Heglovci učia, že Boh je mŕtvy. Boh žije! Verím tomu?

Kde sa o tom hovorí? Akí budú sklamaní pri osobnom súde, pri stretnutí s Tým, o ktorom verili, že je mŕtvy. Prečo sa ateisti bránia viere? Čím ťa obohatila do dnešného dňa viera v Boha? Kedy by bola viera mŕtva? 

YT | GTV ČNOSTI | VIERA