Meditácia na 09.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli
ČO JE OBSAHOM VIERY?

V celých dejinách môžeme sledovať myšlienku, čo je obsahom viery? Vec pre niekoho jednoduchá a iný o ňu zápasí celý život. Viera môže byť pre niekoho každodennou realitou a iný sa nevie pohnúť z miesta. ...čím je viera pre človeka... Iste v nebi nebudeme potrebovať veriť, lebo budeme s Bohom. Preto dnes je čas pre nás objavovať a žiť obsah viery. Boh nám ju dáva, a na druhej strane sa od nás vyžaduje odpovedať na Božie oslovenia. ....obsahom mojej viery je?... Žijem a objavujem existenciu Všemohúceho v každodennom živote. Obsahom viery je prijatie Ježiša a žiť s ním svoj dočasný život.

YT | GTV VIERA