Meditácia na 11.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli
ROZUM A VIERA

Nikdy si neodporujú. Naopak. Veda má obmedzené možnosti. Sv. Tomáš Akvinský upevňoval medzi nimi vzťah. Viera hľadá a dôveruje rozumu a ho zdokonaľuje. Rozum človeka dáva súhlas k obsahu viery. Veriť znamená vidieť v človeku Boha. Viera je nadprirodzený dar. Rozum nedokáže všetko, je konečný. Čo je hriechom proti viere? 

YT | GTV | VIERA