Meditácia na 16.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
LÁSKA JE NEBO

Pravá a nefalšovaná láska je zárukou, pre človeka žijúceho na zemi, že odmenou za všetko je mu Boh. Bol by nerozumný, kto by odmietol veľkú odmenu. Kto nám pripravil najväčšiu odmenu? Z neba zostúpil na zem len Ježiš a On nás učil a pripravil nám nebo. On je Pravda a my sme na ceste do nebeského kráľovstva. Pred smrťou máme bázeň, ale po nej nás čaká odmena od Boha.

YT | GTV | NEBO ღLÁSKA