Meditácia na 21.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli
VERNOSŤ

Zamilovať si život podľa Božej vôle, uveriť Božej láske. V čom spočíva vernosť? Často je pošliapavaná, necenená, špinená a neuznávaná. Prečo? Boh nám je verný. Praje si, aby sme aj my k nemu zachovávali vernosť: manželskú, kňazskú, súrodeneckú... Neničte trávnik, je upozornenie.

Nešliapme po hodnotách, ktoré sme dostali od Boha darom. Veríme, že zo všetkého raz budeme pred Bohom skladať účty. Byť verným sa vyplatí.

YT | GTV | L♥Á♥S♥K♥A♥