Meditácia na 27.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 8. týždňa v Cezročnom období
SME OBDAROVANÍ

Duch Svätý nás neustále obdarúva. Keď svojou vôľou a rozumom hovoríme Bohu áno. Čo máme, čo by sme s jeho pomocou nezískali? Dary, milosti Ducha Svätého sú rôzne a mnohé. Ako sa snažím vnímať Ducha Svätého? Vzbudzujme si úctu k Duchu Svätému. Do úst kresťana čo nepatrí? Prezrádza ma, že často ohováram, záporne premýšľam a konám, neviem odpustiť, som drzý a zlý?

YT | GTV | BOH