Meditácia na 30.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 8. týždňa v Cezročnom období
AKÚ ÚLOHU V NÁS ZOHRÁVA DUCH SVATÝ

Čo si môžeme viac priať, ako dary Ducha Svätého..? Verme, že v miere natlačenej, natrasenej, pretekajúcej sa nám ich dostáva. Všímam si toho u seba? Ako s nimi narábam? V Duchu Svätom sme silní, odvážni, svätí a iné... Doprajme okoliu mnoho darov Ducha Svätého. Aj nám sa ich dostane hojne. Najmä sa chráňme každého hriechu.

YT | GTV Duch Svätý