Meditácia na 04.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 9. týždňa v Cezročnom období
BOH JE LÁSKA

Láska potrebuje aspoň dvoch. V rodine sa všetci potrebujú. Priatelia sa potrebujú. Súrodenci sa potrebujú. Všetci sa majú učiť mať radi. Koho nemilujem? Prečo? Ako milujem Boha? Podľa čoho to viem? Čo je svet bez lásky? Prečo sú vojny? Súdy? Nepriateľstvá? 

YT | GTV Najsvätejšia Trojica