Meditácia na 05.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 9. týždňa v Cezročnom období
JEŽIŠ UČÍ O BOHU

Ježiš od Otca vyšiel a prosí Otca o Ducha Svätého pre nás...

Nie sme ponechaní na nevedomosť. Môžeme na zemi viac a viac poznávať a milovať Boha. Poznám evanjelium? Čítam Písmo sväté? Prečo mnohí pri sebe nosia fotografie najdrahších? Stačí mi niekoho poznať povrchne? Koho? Aj drahých? 

YT | GTV Najsvätejšia Trojica