Meditácia na 10.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 10. týždňa v Cezročnom období
VERNÝ BOHU

Aký je môj život? Odsudzujem a posudzujem Boha? Boh mňa nie. Boh čaká, nie je náhlivý, ale je pamätlivý. Aký je môj štýl života? Poznám Boha len vtedy, keď ho potrebujem? Je správne mať vždy čas na Boha. Koho som naposledy sklamal, zradil, podcenil, bol na niekoho zlý? Boh je svätý. Čo mi chce Boh do života povedať? Páčim sa Bohu a ľuďom? Som k sebe kritický?

YT | GTV