Meditácia na 11.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 10. týždňa v Cezročnom období
ŽIVOT VEČNÝ

Dá sa žiť na zemi večne? Áno, aj tak mnohí žijú. Jestvuje po smrti večný život? Máme si to pripomínať nielen na dušičky, na cintoríne, či pri niekoho smrti. Kamalduli sa zdravia: Memento mori. Pamätaj na smrť. Učme sa zomierať. Kde, ako a kedy by som chcel zomrieť? Žijeme v časoch, keď sa zomiera rýchlo, bez rozlúčenia, i mladý. Máme večer čas na denné zamyslenie nad svojim životom a vzbudením si ľútosti? Nie iba pred spoveďou. Kozmos je maxi veľký, ale vedci tvrdia, že je konečný. So životom je to naopak. Býva krátky a Ježiš učí, že je nekonečný.

YT | GTV | ŽIVOT