Meditácia na 14.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

11. nedeľa v Cezročnom období
JEŽIŠ MOJ OSOBNÝ UČITEĽ

Učiteľov máme mnoho, ale Krista učiteľa len jedného, ktorý svoje poslanie - učil a dokázal láskou na kríži a zmŕtvychvstaním. Komu verím a čo verím? Nedajme sa pomýliť falošným učiteľom. Nie som ja ten falošný učiteľ pre iných - svojim životom? Každého zvlášť a všetkých nás spoločne učí Ježiš láske. Čo odlišuje zlého učiteľa od učiteľa Krista? Ježiš nikoho k láske nenúti. On je pravá Láska. Falošní učitelia sú dočasu, krátko ako kométa. Nedajme sa zviesť, oklamať, kúpiť alebo zastrašiť. Jedine učiteľ Ježiš učí pravde, láske a ceste večnej.

YT | GTV | J E Ž I Š