Meditácia na 19.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 11. týždňa v Cezročnom období
NAČO ŽIŤ V POKOJI

Sú ľudia, ktorí sejú nepokoj: Žijú nepokoj v sebe i v okolí. Šťastnejší sú tí, čo šíria pokoj. S ktorými sa radi stretávame a ktorí nás obohatia. Poznáme slová: Pokoj ľuďom dobrej vôle? Pokoj je obohatením jednotlivca i okolia. Máme si podriadiť svet, urobme to v pokoji. Pokoj lieči, obohacuje vedie k úspešnému koncu. Čo potrebuje naša duša a svet? Vážme si a cíťme pokoj.

YT | GTV