Meditácia na 23.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 12. týždňa v Cezročnom období
JEŽIŠ KRISTUS

Viem, kto som? A viem, kto sú tí okolo mňa? Skúmame, pýtame sa, objavujeme... Kto je Ježiš Kristus? Veríme v Písmo? Veríme Božiemu zjaveniu? On je druhá Božská osoba. Pravý Boh s Otcom i Duchom Svätým. Často ho vyhľadávajme. Jedného Boha, ktorý je náš Stvoriteľ, Vykupiteľ i Spasiteľ. Ďakujme Bohu, odprosujme Boha, klopme na Božiu lásku. Nikdy nie sme sami - je s nami BOH. Otvorme svoje oči i ostatné zmysly. Podporujme ich svojou modlitbou.

YT | GTV | JEŽIŠ KRISTUS | VIERA