Meditácia na 24.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 12. týždňa v Cezročnom období
MILOSRDENSTVO

Nevieme si predstaviť večnosť bez Božieho milosrdenstva. Sme slabí a hriešni. Prosme často o Božie milosrdenstvo pre seba, svoje okolie i zomrelých. Je darom od Boha. Nemáme naň právo, ale keď oň poprosíme, Boh nám ho môže udeliť. Pre spásu duše ho nepodceňujme. Kedy naposledy a ako často sa oň snažím, prosím, pracujem na sebe? Cítim sa márnotratným? Odhoďme od seba namyslenosť, pýchu...lenivosť.

YT | GTV