Meditácia na 25.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období
PREDVÍDAVOSŤ

Máme rozum a líšime sa od inej živej a neživej prírody. Z vecí, udalostí, znakov môžeme predvídať, čo bude nasledovať. Boh nás upozorňuje, aby sme boli predvídaví ohľadom budúcnosti, najmä večnosti. Kto vie predvídať, vie sa vyvarovať vecí, uchrániť od nich, vyhnúť sa im. Nepodceňujme ani maličkosti. Nekonajme nerozumne. Žime ako kresťania. Aké mám skúsenosti s predvídaním? Kedy som ho naposledy podcenil? Ako som na podcenenie doplatil?

YT | GTV