Meditácia na 30.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 13. týždňa v Cezročnom období
PARADOX LÁSKY

Žijeme v čase paradoxu, prečo? Čomu a prečo v láske dávame prednosť? Sme predsa Bohom milovaní. Nič krajšie dnes i v blaženej večnosti nebude nad lásku. Pripomeňme si, že láska neznesie pretvárku. Nenazývajme láskou, čo láska nie je. Naopak, zostaňme verní pravej láske. Boh je láska. Očistime si srdcia od nelásky. Chceme byť my milovaní? Milujme bez podmienok.

YT | GTV | ღLღÁღSღKღAღ