Meditácia na 02.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom období
SPÁSA

Poznať zmysel svojho života a žiť tak, aby sme získali večný život. Spása mojej duše by mi mala byť prvoradým znamením.

Čo sa skrýva za slovom spása? Človek by mal mať, pokiaľ žije, cieľ života pred sebou. Verím na náhody? Môj život je náhoda? Boh nás stvoril s presným cieľom. Čo Boh od nás očakáva? 

YT | GTV | ŽIVOT