Meditácia na 10.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 14. týždňa v Cezročnom období
OSLOVENIE

Poznáme rôzne oslovenia. Aj Ježiš nás oslovuje - brat, sestra, priateľ. Ktoré oslovenie ma teší? Prečo? Dajme bratom a sestrám vždy úctu. Snažme sa byť pozorní a úctiví. Vieme, že komu česť, tomu česť. Nerobme si z ľudí posmech. Ctime si mladších, starších i chorých. Boh si zaslúži, aby sme ho oslovovali, "náš, môj, Boh a Pán". Nikdy nevyslovujme meno Božie nadarmo.

YT | GTV | POVOLANIE