Meditácia na 15.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 15. týždňa v Cezročnom období
BLÍŽNY

Kto je môj blížny? Priateľa si môžem vybrať, ale blížneho? Viem prečo mi ho do cesty poslal Boh? Všetkých ľudí mam milovať pre Boha. Mám s nimi naveky oslavovať Boha v nebi. Otec stvoril všetkých ľudí, Syn za všetkých zomrel a Duch Svätý každého človeka miluje. Bonita pôdy nie je rovnaká. Nie všade a všetko sa urodí. Máme urobiť, čo je v našich silách. Či nemáme za koho ďakovať, odprosovať a modliť sa za niekoho?

YT | GTV