Meditácia na 17.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 15. týždňa v Cezročnom období
VÍŤAZSTVO DOBRA NAD ZLOM

Boh nám je na pomoci, keď chceme zvíťaziť nad zlom. Kto je z lásky, by nám chce zle? Nie! Aj keď sa nám zdá, že sme opustení od ľudí, ale nikdy nie Bohom. Skúša nás. Vytrvajme v dobrom. Máme svätých, ktorí pochybili vo svojom živote a dnes sú na oltári. Nezabúdajme si denne prosiť silu vytrvať v konaní dobra a keď zhrešíme, znova prosme o milosrdenstvo. Nelámme palicu nad nikým a vôbec nie nad sebou. Zvíťazíme.

YT | GTV