Meditácia na 23.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 16. týždňa v Cezročnom období
MODLIME SA

Výzva k niečomu, nič novému. Modlitba zovšednie. Komu? Kto ju pochopil, tomu nie. Modlitba je modliacemu sa posilou. Prečo sa modlím? Výzva je radou, nie nútením. Čo by sme robili, keď by nás niekto nútil niekoho milovať? K modlitbe sme oslovení. Pousilujme sa zamilovať si modlitbu. Prečo? Nesmieme sa modliť s vypočítavosťou, len keď niečo od Boha chceme. Modlime sa modlitbu chvály, vďaky, odprosenia, klaňania sa.

YT | GTV