Meditácia na 03.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 18. týždňa v Cezročnom období
CHLIEB Z NEBA

Chlieb z neba - kto to povedal? Ktoré mesto sa nazýva mestom chleba? Kedy a prečo sa začali v kostoloch stavať bohostánky? Načo? A kedy sa začali stavať oltáre? Prečo a dokedy je Eucharistia chlebom, Pánom Ježišom? Prečo má v kostole svietiť „večné svetlo"?

YT | GTV