Meditácia na 07.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 18. týždňa v Cezročnom období
POSILA EUCHARISTIE

Eucharistia - zdroj odvahy, posily v každej situácii. Euchristia mnohým dáva silu konať ľudsky a aj božšky. Nepozerajú na človeka, či je neveriaci, či veriaci... Konajú tak, aby sa páčili Bohu. Nečakajú na ďakujem. Boh vidí všetko. Konajú s láskou. A to v oblasti duše i tela. Aký som ja, skrze Eucharistiu - je vidieť, že patrím Bohu? 

YT | GTV