Meditácia na 09.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

19. nedeľa v Cezročnom období
STRACH

Čoho a koho sa bojím? Seba? Nebojme sa Boha. Žime s Bohom a jedine od Boha čakajme odmenu alebo trest. Strach majme jedine pred hriechom. Ježiš nás stále v živote riadi - záleží len na nás, či ho prijímame. Posiela nám rôznu pomoc. Ľudí i udalosti. Vždy majme oči upriamené na Ježiša. Máme od neho i anjelov a ľudí. Dôverujme Bohu. 

YT | GTV