Meditácia na 14.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 19. týždňa v Cezročnom období
CHCE BYŤ S NAMI

Ježiš nám dáva seba samého. Napríklad v Eucharistii, Písme svätom, blížnom, v tom, čo na nás dopúšťa... Nechce, aby sme boli opustení. Nikdy nemusíme byť sami. Robme všetko, aby sme žili s Ježišom. On túži po nás. Uverme mu. Prečo sa niekedy cítim opustený? 

YT | GTV