Meditácia na 18.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 20. týždňa v Cezročnom období
ŽIŤ S BOHOM

Prvá sv. omša vo večeradle, druhá s emauzskými učeníkmi, s apoštolmi po zŕmtvychvstaní, s Tomášom. Prečo bola v staroveku pastofória? Prečo boli v stredoveku oltáre, prečo je dnes kňaz otočený k veriacim? Kto môže byť mimoriadnym rozdavateľom Eucharistie? Može sa Eucharistia prechovávať v spálni - napríklad kňaza? Kto je živý bohostánok? 

YT | GTV