Meditácia na 21.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 20. týždňa v Cezročnom období
NÁBOŽNOSŤ

Čo si vyžaduje prijímanie Eucharistie? Čo je to nábožnosť? Svätuškárstvo to nie je. Naopak, je to láska k Pánu Ježišovi preniknutá našim srdcom. Eucharistia je svätá vec. Vyžaduje si, aby sme urobili všetko a nasledovali Ježiša vo svätosti života. Pred prijatím, čo musím bezpodmienečne urobiť? Čistým je všetko čisté... Na každej svätej omši sa máme správať primerane tomu, čo sa odohráva na oltári. Naše správanie, oblečenie, spev, vystupovanie...

YT | GTV